Mange blir syke av stråling

Mange blir syke av stråling – TV2.no

– Man føler jo at hele livet blir tatt fra en, når man blir ekskludert fra så mange steder, forteller hun. Eloverfølsomme utsettes for stråling nesten over alt, også i deres egne hjem.

Tusenvis mener de blir syke av stråling – ekspertene mener

 ·

Odd Mange Hjortland, eier og leder av EMF Consult, forteller at formålet med bedriften først og fremst er å finne løsninger for mennesker med eloverfølsomhet, og ikke å dytte produkter på dem.

Farlig stråling fra nye automatiske strømmålere – Minkonto

Leserbrev av Ivar Molstad, Nittedal. Nedenstående innlegg er et utdrag fra blogger Einar Flydal, som i mange år har gjort funderinger og undersøkelser om stråling i det moderne samfunn. Dette burde være en tankevekker for alle, ikke minst myndighetene i dette landet. Flydal skriver: «Smartmålerne» installeres nå i tusentall i Norge.

Det er mange eloverfølsomme i Norge. – Jostein Eliassen

Det er mange eloverfølsomme i Norge. Disse blir syke av for eksempel høyfrekvent stråling fra mobiltelefoner, ams-målere, alle trådløse kommunikasjonssystemer som de er i nærheten av og som de da eksponeres for. Eloverfølsomme blir også syke av lavfrekvent stråling fra strømledninger , høyspentledninger og ulike elektriske apparater.

Kan ikke utelukke at folk blir syk av stråling! – Elfølsom

Etter hvert har jeg gjort mange tiltak for å kunne leve så normalt som mulig, jeg er mer frisk enn de flest andre, men kan bli helt slått ut av WIFI, mobil, Bluetooth og forskjellig ujordet elektrisk stråling. I dag er jeg tilbake i egen bolig etter mye investeringer og skjerming mot stråling.

To av syv leiligheter var strålefarlige|TNnytt

-Mange blir syke uten helt å vite hvorfor, og dersom man går til lege, er det vanskelig for medisinsk personell å stille riktig diagnose, når det er miljøet som er «sykt» og ikke personen. Men i vårt moderne og teknifiserte samfunn viser det seg ofte at det kan være påvirkningen av mer eller mindre retningsstyrte EMF som ligger til grunn for lidelsene, slår hun fast.

Trær syke av stråling; Whistleblower; Wageningen

Hennie Tuithof notater blir påvirket sterkt av stråling immunitet av trær og trærne sårbare. Stråling passerer gjennom konkret måte, også av trær. Hva dette til treet? Ikke mye bra! Et tre er så viktig for mennesker! Når treet dør, går mannen døde. Folk trenger oksygen produseres av trær! Wageningen University and Research Centre På vegne av en rekke kommuner, en studie i 2010 på påvirkning av …

Praktisk førstehjelp hvis du blir syk av installert «smart

I alle fall de langt fleste. Men ikke alle: strøm og stråling og biofysiske prosesser er uhyre komplekst, så noen treffer først nå på den kombinasjonen de blir svært syke av – med hjerteflimmer, balansesvikt, eller andre reaksjoner som er så kraftige at det kan være fare om livet.

REFLEKSJON: Er mobilstråling farlig? – Tek.no

Mange såkalte el-overfølsomme sier at de blir syke av det trådløse utstyret, mens forskere ikke klarer å finne noen konkrete skadevirkninger. Men det er heller ingen som klarer å motbevise at stråling …

Smartmålere (AMS): helse- og miljøargumenter for å unngå

Folk blir syke av målerne kloden rundt – myndighetene avviser. I mange land kloden rundt plasseres det nå ut automatiske målere for strøm, vann og gass basert på trådløs kommunikasjon mellom målerne og trådløs rapportering til leverandøren.

Bioelektrisitet – SMARTSKANDALEN.INFO

Dette er med å forstyrre bioelektrisiteten hos oss alle, og for noen av oss er det faktisk selve årsaken til at vi blir syke og uopplagte, sover dårlig osv. For noen av oss er blir det så ille at vi må flytte ut i skogen og bo i en hytte uten strøm.

Lavstrålehus fjerner stråling | EMF Consult

I tillegg bombarderes vi ofte av høyfrekvent stråling fra basestasjoner (GSM, 3G, 4G, TETRA osv), trådløse nett, AMS og andre trådløse innretninger som blir mer og mer utbredt. Mange mener at de blir syke av å oppholde seg i slike omgivelser.