Lønn på nyttårsaften (sykehjem)

Lønn på nyttårsaften (sykehjem) – Off topic

Hei! :happy: Er det noen som vet hvordan det er med lønnstillegg på nyttårsaften når man jobber på sykehjem? Dette er jo ikke en rød dag per se, men gis det likevel helligdagstillegg? Noen sa at det var 133% tillegg etter kl 13, andre sier det er 133% hele dagen, mens andre igjen sier at det ikke

[PDF]

ARBEIDSTID OG LØNN I JULEN FOR BEDRIFTER I …

BEDRIFTER SOM VERKEN ER BUNDET AV ELLER FØLGER TARIFFAVTALE Julaften og nyttårsaften – arbeidstid og lønn • Lov om helligdager og helligdagsfred krever arbeidshvile fra kl. 16.00 på julaften, med mindre

Lønn som assistent på sykehjem? – Karriere og utdanning

På mitt sykehjem var det sånn at det var en arbeidsplan på nettet som en kunne gå inn og melde opp interesse og se på ledige vakter. Jeg var lur og sjekket ofte om det var kommet nye vakter. Om en ville ha vaktene huket en av for de, så fikk en sms om man fikk …

Hva skjer med lønna når nyttårsaften er en søndag

Nyttårsaften er normalt ikke en rød dag, men de fleste av Fagforbundets medlemmer får likevel tillegg for arbeid etter klokken 12 denne dagen. Også her kommer søndagstillegget i tillegg i år. Men dagen etter, 1. nyttårsdag, er rød og utløser helligdagstillegget på 133,3 prosent per time.

I år får du ekstra godt betalt for å jobbe julaften

Siden julaften er på en søndag i år, får du både søndagstillegg og helligdagstillegg. Slikt kan det bli penger av.

Ekstra lønn for julaften og nyttårsaften? – Ung.no

Det er i utgangspunktet ikke noe lovfestet ekstra betaling for arbeid på julaften og nyttårsaften. Lønn er en avtalesak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Én av to sykepleiere i sykehjem vurderer å slutte

Mens annenhver sykepleier i sykehjem og hjemmetjenesten er usikre på om de vil fortsette i jobben, mener én av to at de har gode karrieremuligheter og at bemanningen er god.

Sykepleier – Fri noen dager i julen med lønn

Sep 24, 2012 · Julaften og nyttårsaften teller ikke som rød dag på lik linje som 1. og 2. Juledag. Jobber du 2 rød skal du ha 2 rød fri. Man skal i en perfekt verden ikke jobbe mer enn halvparten..

Lønn og avtaler – fagforbundet.no

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, spørsmål om rettigheter når det gjelder pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og …

Dette har du krav på hvis du må jobbe i julen – NRK

På julaften og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid klokken 13.15 • Når arbeidet slutter klokken 13.15, regnes dette som hel dag og skal betales med ordinær lønn. • Arbeid etter