Feil og fakta om Opplysningsvesenets fond

Fakta, nøkkeltall, mandat og bakgrunn – Ovf

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2017 ble disse verdiene beregnet til 3,9 milliarder.Jevnlige årsrapporter redegjør for flere detaljer knytttet til det økonomiske bildet.

Om Ovf – Ovf

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Aktuelt Det er stor aktivitet i vår virksomhet.

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og

1 Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital det består av. Fondets avkastning skal komme Den norske kirke til gode bl.a. gjennom tilskudd og andre ytelser, herunder å holde boliger for biskoper og prester i Den …

Opplysningsvesenets fond – Ansatte – Forvaltningsdatabasen

Opplysningsvesenets fond Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 – d.d. Fanen «Lenker» inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo

En forvaltningsenhet kan således inkludere flere gårds- og bruksnummer Opplysningsvesenets fond etableres med egen lov basert på gjenværende deler av godset Store deler av godset selges Prestene blir statslønnet Ny lov om Ovf. Avkastningen skal komme Den norske kirke til gode.

Opplysningsvesenets fond i samfunnsdebatten – Dagen.no

Påstander om at fondet representerer føydalsamfunn og sjelegaver fra småfolk, er derfor feil. Opplysningsvesenets fond skal komme Den norske kirke til gode. Dette er fondets formål.

Opplysningsvesenets Fond | USS

Fakta om Opplysningsvesenets Fond (OVF) Ved opprettinga av Grunnlova i 1814 fekk det «benificerte gods» eit spesielt rettsleg vern i Grunnlova § 106. På bakgrunn av grunnlovsføresegna, vart Opplysningsvesenets Fond oppretta ved lov i 1821.

[PDF]

Høring om oppdatering av retningslinjer for

Opplysningsvesenets fond har en historie tilbake til middelalderen, er beskyttet gjennom grunnloven og regulert gjennom lov om Opplysningsvesenets fond. Fondets formål er å bevare og forvalte verdier til beste for Den norske kirke (Dnk).

– Ble ikke varslet om overskridelser – Byggmesteren

Uten resultat. (Foto: Opplysningsvesenets fond) – Vi prøvde å komme til enighet. Men når vi ikke kan strekke oss så langt som Kolås ønsker, så ble dette resultatet. Selv om vi ikke ønsker det, sier Sundby og legger til at Kolås har gjort mye godt for fondets vernede eiendommer. – Det blir alltid litt diskusjon om timer og penger.

Reagerer på at staten kjøper skog fra staten – Norges

– Den siste tiden har vi registrert at Opplysningsvesenets fond (Ovf) i flere tilfeller har gått inn og overbudt lokale skogeiere, for å kjøpe opp skog. Særlig reagere vi på at Ovf går inn i konkurranse om teiger der det ligger til rette for at lokale kjøpere kunne styrket sitt næringsgrunnlag.

[PDF]

Opplysningsvesenets fond Tilsyn med elektronisk arkivdanning i

2 Opplysningsvesenets fond 2.1 Oppbygging og organiseringegen Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821, og består opprinnelig av den gjenværende delen av det ‘Geislighetens Beneficerede Gods’. Senere ble fondet tillagt eiendommer og kapital. Fondet er hjemlet i Grunnlovens § 116, og ble regulert i lov i 1996.

[PDF]

Årsrapport 2017 – regjeringen.no

Om Ovf 6 Verdivurderinger 7 Oversikt over Ovfs presteboliger 8 Opplysningsvesenets fond og preger våre strategier og mål. Våre beslutninger og vedtak er åpne og forståelige. Vår atferd preges også av åpenhet og OVF FAKTA OG NØKKELTALL 8 9 ÅRSRAPPORT 2017 .