Vannstand for Bertnem Nr:139.17.0

Vannføring for Bertnem Nr:139.17.0 – Plotting av tidsserier

Vannføring for Bertnem Nr:139.17.0 Siste måling, tid=24.11.2018 20:00, verdi=127.658 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her.

Vannstand for Bertnem Nr:139.17.0 – nve.no

Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 – 2012 Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =5.42 m femårsflom =6.22 m tiårsflom =6.81 m femtiårsflom =7.98 m .

Nedre Veium/Bertnem – Laksefiske Veium/Bjerken

Valdet » Nedre Veium/ Bertnem» er 1800 meter langt. Valdet er innholdsrikt med både stryk og rolig elv. På høy vannstand og tidlig i sesongen er valdet egnet til båtfiske, på lav vannstand og senere i sesongen attraktivt for fluefiske.

[DOC]

</a></p> <p> · <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.vannstand.no%2Fglobalassets%2Fstandard%2Fengelsk-sosi%2Fairport.doc" >Web view</a></p> <p>Nr Code name Definition/Description Code 15 Kodeliste AirportSignLit indicates whether or not the sign is lit 15.1 Illuminated B 15.2 No lighting I <> AirportSignType . Nr Code name Definition/Description Code 16 Kodeliste AirportSignType type of sign group 16.1 Mandatory sign 10 16.2 Information sign 11</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://www.facebook.com/Østduun-Laksevald-130955123589099/posts" >Østduun Laksevald – Posts | Facebook</a></p> <p>Høst på Østduun, enormt med regn i høst så fortsat høy vannstand. Gytinga er i gang,så må håpe Laksen ikke gyter for nærme land. Østduun Laksevald added 2 new photos. September 26 · Mye vann 985m3 på Bertnem i dag. Fortsatt is langs land. 1K Views.</p> <p>[DOC]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://www.vannstand.no/globalassets/standard/engelsk-sosi/utility.doc" ><Title></a></p> <p> · <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.vannstand.no%2Fglobalassets%2Fstandard%2Fengelsk-sosi%2Futility.doc" >Web view</a></p> <p>Note: the cross-section is the same along the same route section 2.1 centerline course followed by the central part of the object 1 1 CurveWithQuality 2.2 typeOfSurroundings type of surroundings for route section 0 1 TypeOfSurroundingsRouteSection 2.3 routeWidth width measured in dm 0 1 Integer 2.4 widthType what the width of the route is </p> <p>[PDF]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/06/Tana-status-report-1-2018_suomi.pdf" >Tenon lohikantojen tila 2017 – luke.fi</a></p> <p>Sen vår og vedvarende høy vannstand gjennom sommeren gjorde det utfordrende å overvåke lakseoppgangen i 2017 og forholdene har sannsynligvis også påvirket laksefisket. Dette gjør det</p> <p>[PDF]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/03/Tana-status-report-1-2018-final.pdf" >Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017</a></p> <p>Report from The Tana Monitoring and Research Group 1/2018 3 Summary Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://www.researchgate.net/publication/266348692_Forslag_til_overvakingslokaliteter_for_etablering_av_referanseverdier_for_okologiske_kvalitetselementer_i_ferskvann_Fase_3_elver_og_innsjoer" >(PDF) Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av </a></p> <p> · </p> <p>We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://namsen.dk.composesite.com/" >namsen.dk – Laksefiskeri p? Namsen</a></p> <p>namsen.dk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors.</p> <p>[PDF]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2005/oppdragsrapportA2005_18.pdf" >Vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge</a></p> <p>139.17 Bertnem hvor 139 er Namsens vassdragsnummer og 17 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller dataserier benyttes et femdelt serienummer hvor de tre første leddene er stasjonsnummeret. Fjerde ledd er et</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://spotidoc.com/doc/4547136/vedlegg-3---sirdal-kommune" >Vedlegg 3 – Sirdal kommune – spotidoc.com</a></p> <p>No category; Vedlegg 3 – Sirdal kommune +</p> <p>[PDF]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2012/oppdragsrapportA2012_05.pdf" >Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km</a></p> <p>et tilfeldig løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. (F.eks. 139.17 Bertnem hvor 139 er Namsens vassdragsnummer og 17 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller</p> <p>[DOC]</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//http://vannstand.statkart.no/globalassets/standard/engelsk-sosi/landpropertylandparcels.doc" ><Title></a></p> <p> · <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rewtat.co//https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fvannstand.statkart.no%2Fglobalassets%2Fstandard%2Fengelsk-sosi%2Flandpropertylandparcels.doc" >Web view</a></p> <p>Nr Code name Definition/Description Code 7 CodeList OtherCadUnit 7.1 Not stated U 7.2 Pre-existing recorded usage rights B <> PurposeSection. Nr Code name Definition/Description Code 8 CodeList PurposeSection legal codes for the purpose of section. Regulated by the law relating to condominium units.</p> </div><!-- .entry-content --> </article><!-- #post-66268 --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Innleggsnavigasjon</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://www.rewtat.co/20/the-hubris-of-hezbollah.html" rel="prev">The Hubris of Hezbollah</a></div><div class="nav-next"><a href="http://www.rewtat.co/21/economy-comfort-seats-onboard-klm-747-jumbo-jet.html" rel="next">Economy comfort seats onboard KLM 747 Jumbo Jet</a></div></div> </nav> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area col-md-4 col-12"> <section id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">Siste innlegg</h2> <ul> <li> <a href="http://www.rewtat.co/07/finsk-i-100-kan-me-laera-oss-a-elska-naboane-vare-i-aust.html">Finsk i 100: Kan me læra oss å elska naboane våre i aust?</a> </li> <li> <a href="http://www.rewtat.co/05/hamburg-airport-%e7%9a%84-twitter-we-are-happy-to-announce-that-our-airport-will-be-open-for-operation-at-6-am-thanks-to-our-technicians.html">Hamburg Airport 的 Twitter: “We are happy to announce that our airport will be open for operation at 6 am. Thanks to our technicians!</a> </li> <li> <a href="http://www.rewtat.co/05/noctua-nh-u9b-se2.html">Noctua NH-U9B SE2</a> </li> <li> <a href="http://www.rewtat.co/03/noen-erfaring-med-tidlig-ul-i-sandvikaoslo.html">Noen erfaring med tidlig UL i Sandvika/Oslo?</a> </li> <li> <a href="http://www.rewtat.co/01/hotel-san-marco.html">Hotel San Marco</a> </li> <li> <a href="http://www.rewtat.co/01/far-darlige-matvaner-etter-ankomst-norge.html">Får dårlige matvaner etter ankomst Norge</a> </li> </ul> </section></aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="site-info"> <a href="https://wordpress.org/"> Proudly powered by WordPress </a> </div><!-- .site-info --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <script type='text/javascript' src='http://www.rewtat.co/wp-content/themes/gw-chariot/js/navigation.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.rewtat.co/wp-content/themes/gw-chariot/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20151215'></script> </body> </html>