Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0

Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0

Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0 Siste måling, tid=22.11.2018 04:00, verdi= 6.051 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her.

Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0

Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0 Siste måling, tid=23.11.2018 08:00, verdi= 5.584 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her.

Vannføring, Vannstand – PDF

2 Skulerudvatn Magasin Berg Overløp 1991 Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til …

Vannføring og trykktap – YouTube

Click to view on Bing0:51

Feb 17, 2015 · Kurs i vannføring og trykktap. Grunnkurs for brannvesen i Akershus og Østfold.

Author: Igniva AS

(PDF) Krav til vannføring og temperatur for oppvandring av

 ·

Vannføring og temp eratur kan variere kraftig både mellom vassdrag og mellom år . innen samme vassdrag. For å kunne teste på generelle sammenhenger fel les for alle .

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) – PDF – docplayer.me

I tillegg er det to vannføringsstasjoner i nabovassdrag som kan være av interesse: 2.28 Aulestad i Gausa i Gudbrandsdalen og Vinde-elv i Valdres. Figur 5 viser stasjonenes beliggenhet, og tabell 2 gir noen sentrale data om stasjonene. Tabell 2. Vannføringsstasjoner i og nært Etna/Dokkavassdraget. Dataperioder i NVEs hydrologiske database. Nr.

Snertingdalstreff – Gjøvik Historielag – Google Sites

 ·

Aulestad var et av målene for turen. Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons dikterhjem som de kjøpte i 1874 og eide til 1910 da han døde. En del av oss fulgte omvisningen i Hovedbygningen, mens resten nøyde seg med å drikke kaffe i drengestua. Hagen på Aulestad har spor etter de som til enhver tid har hatt ansvar for hagen.

Sluttrapport og evaluering av opp- leieprosjektet i

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Tine sin blogg – litteratur, kultur og tur: februar 2017

Feb 18, 2017 · Vi blir først presentert for berøringspunktene i livene deres, vi hører om Bjørnstjerne Bjørnsons eneste besøk på Trollhaugen, hvor han brakte med seg en marmorbyste av seg selv. At Henrik Ibsen verken besøkte Trollhaugen eller Aulestad, som er Bjørnsons hjem.

Småkraftnytt-1-12 by Småkraftforeninga – Issuu

Tilgangen på jevn vannføring året gjennom betyr tvert om, at slike utbygginger kan være enda mer lønnsomme – og det er nettopp dette som har vært den grunnleggende premiss for

5696 treff – Miljødirektoratet – Forside

 ·

Lokaliteten er en pryddam i hageanlegget på Aulestad, undersøkt av Tjørve (1995): Forholdsvis eutrof parkdam, 8 x 28 m, trolig 0,5 til 1 m dyp. Også undersøkt 7.7.2004: Grunn dam med klart vann. Berggrunnen består av vesentlig sedimentære bergarter av senprekambrisk alder, nærmere bestemt Brøttumformasjonen.

Vannføring i Otra – YouTube

Jun 10, 2017 · Mye vann i elva siden all nedbøren i det siste. Much water in the river these days.. 😉

Download Vannføring norske Lakseelver for Android – Appszoom

Download Vannføring norske Lakseelver 3.0 for Android. Endelig kan du sjekke vannføring i din lakseelv rett på mobilen. Denne appen viser deg vannføringsdata hentet fra