Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om

 ·

Abstract Oppgaven handler om Rawls «theory of justice». Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene.

Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om

Oppgaven handler om Rawls «theory of justice». Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene.

Urimelig Liberal. En kritikk av John Rawls teori om

1 Urimelig Liberal En kritikk av John Rawls teori om rettferdighet Mastergradsoppgave i filosofi Emnekode: FIL 4090 Veileder: Arne J. Vetlesen Kristian Larsen Bredal Universitetet i Oslo Våren 2009 i. 2 Takk til Min familie som har støttet og motivert meg underveis i prosessen med å skrive denne oppgaven. Ida Jordal for uvurderlig korrekturlesning. Inger Brun for innspill og inspirasj

Likhet og rettferdighet – G. A. Cohens kritikk av John Rawls

I boken Rescuing Justice and Equality presenterer G. A. Cohen en todelt kritikk av John Rawls rettferdighetsteori. For det første, hevder Cohen, er ikke Rawls teori tilstrekkelig egalitær. For det andre misforstår Rawls selve begrepet rettferdighet. Artikkelen redegjør for begge innvendinger og drøfter forholdet mellom dem. In Rescuing Justice and Equality, G. A. Cohen puts forth two

CORE

 ·

Oppgaven handler om Rawls «theory of justice». Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene.

[PDF]

John Rawls: Rettferdighet som rimelighet – uib.no

John Rawls: Rettferdighet som rimelighet John Rawls blir av mange regnet som den viktigste politiske filosofen i det 20 århundre. I A Theory of Justice (1971) legger han fram en helt ny rettferdighetsteori, som han kaller Rettferdighet som rimelighet, og som bygger på to rettferdighetsprinsipper.

Om makt. Teori og kritikk. Fredrik Engelstad(r ed.) Ad

Denne fokuseringen på rettsregler er også sentral i John Rawls teori om rettferdighet. Men han er ikke som Arendt opptatt av makt som politisk evne, eller som Habermas opptatt av kriteriene for en …

Bjørns Hemmelige Blogg: Rawls og rettferdighet.

Kapitalsiter ønsker mer makt til enkeltmennesket av samme grunn, og begge deler rettferdiggjøres som sagt i en ide om rettferdighet. Rawls mente at det var viktig å se samfunnet som en helhet, noe disse særinteressene knyttet til vår sosiale posisjon ødelegger for.

[PDF]

7 Teorier om rettferdig fordeling – uio.no

fordeling A Theory of Justice av den amerikanske filosofen John Rawls (1921 – 2002). Boka utkom i 1971. Etter Rawls er det vokst fram en moderne litteratur om emnet rettferdig fordeling. Det felles prosjekt er ˚a undersøke konsistensen i de forskjellige oppfatninger om fordelingsrettferdighet, utvikle