Prosjektledelse høst 2018

Prosjektledelse høst 2018 – Kongsvinger / Etter- og

Prosjektledelse gir kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

ITF31314 Prosjektledelse (Høst 2018) – Høgskolen i Østfold

Karlsen, Jan Terje (2012): Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01987-1.

Prosjektledelse | NHH

For å konkretisere temaene vil det bli gjennomført praktiske øvelser underveis, blant annet ved bruk av MS-Project. Suksessfaktorer, styring av risiko, gevinstrealisering, og etiske problemstillinger i forhold til vellykket prosjektledelse vil bli behandlet.

BED-2012 H-2018 | UiT

høst 2018 BED-2012 Prosjektledelse – 10 stp Sist endret: 20.10.2018. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektledelse. Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektledelse.

Høst – Høgskolen i Østfold

ITF31314 Prosjektledelse (Høst 2018) ITL10018 Økonomi for IT (Høst 2018) ITL23506 IT og ledelse (Høst 2018) ITM11318 Designmetoder (Høst 2018) ITM20817 Videoproduksjon (Høst 2018) ITM30511 3D-modellering og animasjon (Høst 2018) ITM30716 Kommunikasjonsdesign (Høst 2018) RSS-strøm fra …

Prosjektledelse (nettbasert) – Universitetet i Sørøst-Norge

Hvorfor Prosjektledelse? En betydelig del av verdiskapningen finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangement til bygging av hus og viktig infrastruktur.

SIK-2509 H-2018 | UiT

Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen prosjektledelse. Kandidaten kjenner til sentrale prosesser i et prosjekt fra initiering til planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering. Kandidaten har kunnskap om tradisjonelle og …

BIK 6600 Prosjektledelse 1 | Programmeinfo BI

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3).

MAN 5027 Prosjektledelse | Programmeinfo BI

Forskjellige perspektiver på prosjektledelse, forskjellige typer av prosjekter, Prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK) Evaluering av prosjektforslag Tilrettelegging for gevinstrealisering – prosjekt som investering

Kurs i prosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet. – INN

Prosjektledelse gir kunnskaper og ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike virksomheter. Kandidaten får kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter.

Sertifiseringskalender og program – prosjektledelse.org

Vi avholder prep-kurs for IPMA-sertifiseringen, så vel som bedriftsinterne kurs i kompetansevurdering og i prosjektledelse/-styring. Større internasjonale arrangementer NORDNET og IPMA’s World Congress on Project Management er samlinger vi deltar på.

Emne – Prosjektledelse – SMF1212 – NTNU

Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv. Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Prosjektledelse.org: Norsk Forening for Prosjektledelse

Prosjektledelse.org is tracked by us since February, 2018. Over the time it has been ranked as high as 9 011 999 in the world. It was hosted by Patrik Lagerman WEB Enskild Firma and Linode.. Prosjektledelse has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index.

[PDF]

KOMPETANSETILBUD høst 2017 vår 2018 Oslo, Bergen, …

KOMPETANSETILBUD høst 2017 – vår 2018 Oslo, Bergen, Stavanger Senter for eiendomsfag tilbyr deltidsstudier med akademiske avlegges elektronisk innen 01. mars 2018 Prosjektledelse NIVÅ 2 NIVÅ 2 Oppstart etter E7 eller E13 er bestått. Kun e -læring og e eksamen. Ingen samlinger.