UiT og FNs bærekraftsmål

UiT og FNs bærekraftsmål – innsats eller vask? (Tromsø

UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling (- punkt i gjennomgående strategi for nærhet og engasjement)

UiT og FNs bærekraftsmål – innsats eller vask? (Tromsø

FNs bærekraftsmål ble nylig del av UiTs strategi mot 2022: UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling (- punkt i gjennomgående strategi for nærhet og engasjement)

FNs bærekraftsmål – FN-sambandet

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester.

UiT og FNs bærekraftsmål – innsats eller vask? (Tromsø

UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling (- punkt i gjennomgående strategi for nærhet og engasjement) Ellers vil en synligjøre UiTs arbeid med FNs bærekraftsmål på nettsidene FNs bærekraftsmål

UiT Institutt for reiseliv og nordlige studier – Home

uit.no Åpent foredrag med Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de grønne og UiTs fagfolk om FNs bærekraftsmål | UiT UiT har invitert byråd i Oslo og politiker for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nguyen Berg, til UiT i Alta.

FNs bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet i og mellom land

Click to view1:08

Mar 29, 2018 · Forskjellene mellom fattige og rike har blitt større, selv i en verden som har halvert global fattigdom.

Author: Norad

FNs bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold for

Click to view0:52

Mar 22, 2018 · Toaletter og tilgang til drikkevann er nødvendig for at mennesker skal holde seg friske. Hvert 20. sekund dør et barn av sykdommer på grunn av dårlige sanitære forhold.

Author: Norad

FNs bærekraftsmål – regjeringen.no

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Åpent foredrag med Lan Marie Nguyen Berg fra – es.uit.no

UiT har invitert byråd i Oslo og politiker for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nguyen Berg, til UiT i Alta. I den forbindelse vil det avholdes et åpent foredrag med Nguyen Berg og UiTs fagfolk. Tema er miljø, FNs bærekraftsmål og satsinger ved UiT i Alta.

Åpent foredrag med Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet

UiT har invitert byråd i Oslo og politiker for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nguyen Berg, til UiT i Alta. I den forbindelse vil det avholdes et åpent foredrag med Nguyen Berg og UiTs fagfolk. Tema er miljø, FNs bærekraftsmål og satsinger ved UiT i Alta.

FNs tusenårsmål; Status og veien videre – Gi Barna Håp

FNs bærekraftsmål, er den nye strategien til FN. Planen strekker seg fra 2015 til 2030. De er delt inn i de tre hovedkategoriene fattigdom, ulikhet og miljø.

FNs bærekraftsmål: Er kampen mot fattigdom og ulikhet på

Kampen mot fattigdom, som har stått sentralt i det internasjonale utviklingssamarbeidet siden starten, ble ved tusenårsskiftet nedfelt i det første av FNs tusenårsmål og i 2015 videreført i FNs bærekraftsmål nr. 1 om å utrydde alle former for fattigdom innen 2030. I arbeidet med utvikling av FNs bærekraftsmål ble samtidig troen på at velstand vil sildre ned (trickle-down) fra de rike til de fattige kraftig svekket.

Tid for oppfølging av FNs bærekraftsmål (Agenda 2030

– Historisk, mente mange da FNs bærekraftsmål ble vedtatt sist høst. Om noen uker reiser statsminister Erna Solberg (H) til New York for å fortelle hvordan Norge vil følge dem opp. Hun har fått råd og anbefalinger fra bl.a. norsk sivilsamfunn, som i en fersk rapport …

Laveste lønnsveksten siden 2008, kvinner tjener fortsatt

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.