MENNESKERETTIGHETER

Menneskerettigheter – fn.no

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Menneskerettigheter – Wikipedia

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet. Menneskerettighetene bygger normalt sett på filosofien som kalles naturrett og …

Norge ·

Menneskerettigheter – fn.no

Hva er menneskerettigheter? Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder alle oppstod for mange hundre år siden. Likevel fantes det ikke noe internasjonalt system som sikret disse rettighetene.

Menneskerettigheter – JEG ER FRI

Menneskerettigheter er rettigheter ment for alle mennesker, uansett bakgrunn, kjønn og rase. Disse rettighetene dekker menneskets behov for å leve trygt og godt.

Human Right. Hva er Menneskerettighetene? En Liten

Click to view on Bing9:35

Jul 18, 2012 · Menneskerettigheter er basert på prinsippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er at hver eneste person er et moralsk og rasjonelt vesen som fortjener å bli behandlet med

Author: HP MICHAEL

De forente nasjoner Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Lær om dine grunnleggende menneskerettigheter. Les den forenklede teksten til unge med de første femten artiklene i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter. Se individuelle videoer med hver enkelt av de 15 ved å klikke på bildene over teksten.

MENNESKERETTIGHETER by Marit Mellemseter on Prezi

MENNESKERETTIGHETER før og nå Hva er menneskerettigheter? Definisjoner Grunnprinsipper Typer Særlige rettigheter for spesifikke grupper «Rettigheter alle individer har uansett hvor de bor på kloden». «Rettigheter vi har rett og slett fordi vi er mennesker, og derfor kan …

menneskerettigheter – Store norske leksikon

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for …