Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy – Lovdata

For kjøretøy og vogntog som omtalt i § 5-7 nr. 3 gjelder bestemmelsene om transport av flere udelbare lastenheter og samlasting i § 5-7 tilsvarende, så fremt tillatte aksellaster, last fra akselkombinasjoner og totalvekt etter § 5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a ikke overskrides.

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy – Lovdata

Kjøretøy som oppfyller vilkår fastsatt i forskrift 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk skal i tillegg ha en 45 mm loddrett, rød bord på hver side av kjennemerket.

FOR nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy – PDF

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 2. Statens vegvesen Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 2. Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 2. Vegdirektoratet . Detaljer

[PDF]

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY

a. endringer i forskrift om bruk av kjØretØy «Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr.

[PDF]

Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy . Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Ny utgave av Forskrift om bruk av kjøretøy – Forlaget Last

Utgave 5 av Forskrift om bruk av kjøretøy kan nå bestilles. Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten.

Statens vegvesen. Høring – Endringer i forskrift om bruk

9 9 Vedlegg 2 Forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 02 om bruk av kjøretøy forskriftsendring Fastsatt av Vegdirektoratet.2012 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1956 nr.4 4, 13, 20, 36 og 43, jf. kgl.res. 21. mars 1986 nr. 750, Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980 nr. 1.

[PDF]

Engangsavgift – endring i forskrift om bruk av kjøretøy

Engangsavgift – endring i forskrift om bruk av kjøretøy – bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy ved re-registrering Med virkning fra 1. august 2012 vil utenlandsregistrerte kjøretøy på nærmere bestemte vilkår kunne brukes på utenlandske kjennemerker i inntil 30 dager etter at merverdiavgiften er betalt. Innledning

Forskrift om beskatning av privat bruk av arbeidsgivers

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. APRIL 1987 OM BESKATNING AV FORDEL VED PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL. Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 1999 med hjemmel ilov av 18. august 1911 nr. 8om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 c.

Forskrift om registrering av kjøretøy i

Forskrift om endring av forskrift om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret. Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75 og lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. § 7, jf. merverdiavgiftsloven § 75. I.

Forskrift om bruk av kjøretøy – Forlaget Last og buss

Heftet inneholder i hovedsak forskrift om bruk av kjøretøy og bestemmelser som er aktuelle ved gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy. Vi har også inkludert regler for dekk på tunge kjøretøy og veglister (riksveg) for spesialtransport. Utgave 5, oppdatert per 2. januar 2018.

[PDF]

Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 – eftasurv.int

Forslag til forskrift om endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 13,