Rovviltnemnda har fastsatt kvoter for betinget skadefelling i 2018/2019

Rovviltnemnda har fastsatt kvoter for betinget

Rovviltnemnda har fastsatt kvoter for betinget skadefelling i 2018/2019 Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv, ulv og brunbjørn i 2018/2019. Kvoten er gitt for å forebygge og hindre at disse artene gjør skade på bufe.

Rovvilt – Fylkesmannen i Buskerud

Rovviltnemnda har fastsatt kvoter for betinget skadefelling i 2018/2019. Lisensfelling av jerv avsluttet. gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda; 03.09.2018 Fellingstillatelse på én ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i

[PDF]

Sak 10/18 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling

2018-2019 1. Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt art ligger over disse regionale bestandsmålene har rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling, lisensfelling og …

[PDF]

Sak 05/18 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

skadefelling av bjørn og jerv fra 1. juni 2018 – 15. februar 2019: Vedtak: 1 Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av bjørn. 2 Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 bjørn i region 4. 3 Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av jerv. 4

Kampen grunneierlag – Posts | Facebook

I Oppland foregår det årlig kvotejakt på gaupe og lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Ved skade på husdyr, tamrein eller annen eiendom kan betinget skadefelling …

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland – PDF

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv. ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda . Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende

Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2018, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2019. Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv. ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda . Detaljer

[PDF]

Iverksetjing av skadefellingsløyve på jerv i delar av

Rovviltnemnda i region 6 har i vedtak av 24. mai 2018 i sak 16/18 fastsatt en kvote på 5 betinga skadefellingsløyve på jerv i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) frå 1. juni 2018 – 15. februar 2019. Det er så langt ikkje felt jerv på denne kvoten. I vedtaket står det mellom anna følgjande om skadefelling …

[PDF]

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal

Rovviltnemnda i region 1 har i brev datert 03.03.2017 fastsatt en betinget skadefellingskvote jerv på 8 dyr. Etter vedtak om betinget skadefellingskvote er det tatt ut 7 jerv på ekstraordinært uttak i region 1. Ett dyr gjenstår på kvoten for betinget skadefelling av jerv i perioden frem til 15.02.2018. på

Vedtak lisensfelling av brunbjørn – spotidoc.com

Bjørn felt ved lisensfelling belastes ikke kvote for betinget skadefelling i regionen. Direktoratet har i brev av 31. juli 2015 gitt fylkesmennene betinget fellingstillatelse på bjørn …

www.ey.com

www.ey.com

Forside – Landbruksdirektoratet

16.11.18 Tollkvoter for korn fastsatt for sesongen 2018/2019; 16.11.18 30 mill. kroner til forsking på utmark ; 10.01.19 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 – etterregistrering av enkelte opplysninger;

Dokument 8:163 S (2010–2011) – Forsiden – stortinget.no

Nemndene har myndighet til selv å fastsette forvaltningsplan, til å fordele midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Nemndene har myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling, kvotejakt og kvoter for betinget skadefelling for bestander der regionalt bestandsmål er nådd.

[PDF]

www.kk.dk

Created Date: 1/10/2018 2:32:01 PM