RETTSLÆRE 1

Rettslære 1 – YouTube

Click to view on Bing1:27

Mar 16, 2016 · Fagbeskrivelse av Rettslære 1. Dette kommer du til å lære i Rettslære 1 på Sonans.

Author: Sonans Utdanning

Dalefag.no – Rettslære 2

Rettslære 2 . Det er nå et nytt fagnettsted for rettslære. Fagnettstedet er åpent for elever, og her finner du stoff til de nyeste utgavene av Rettslære 1 og Rettslære 2.

Rettslære begreper 1. Flashcards | Quizlet

Start studying Rettslære begreper 1.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Læreplan i rettslære – programfag i utdanningsprogram for

Rettslære 1 Metodelære Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjere greie for hovudprinsippa i juridisk metode; gjere greie for og skilje rettsreglar frå andre reglar i samfunnet

Dalefag.no – Rettslære 1 – ny utgåve 2014

Rettslære 1 er skriven for programområdet samfunnsfag og økonomi Vg2 i studiespesialisende utdanningsprogram. Rettslære 1 formidlar kunnskap med eksempel frå kvardagen og har eit godt utval med varierte oppgåver til kontrollere arbeidet.

Rettslære 1 – YouTube

Jan 22, 2011 · Dette er en informasjonsvideo om faget Rettslære 1på Frederik II videregående skole. Videoen er laget for å gi elever på Vg1 et best mulig grunnlag for å for

Rettslære 2: Erstatningsrett by Emilie Murberg on Prezi

Rettslære 2: Erstatningsrett THANK YOU! Muntlig eksamen: Praktisk oppgave Krav om økonomisk tap Erstatning av kjøkken, kr. 75.000,-Vilkåret er oppfylt 1. Økonomisk tap/skade Krav om at handlingen har ført til skaden/det økonomiske tapet Glemt komfyr Skade på kjøkken

Muntlig eksamen i rettslære 2 by Jacqueline

Muntlig eksamen i rettslære 2 Tema 1 – Erstatningsrett Jacqueline Krogerrecklenfort Tvist 1 – Innledning Parter: Naboen vs. Anne Krav: Betaling for skaden på bilen kr. 15 000,-

Læreplan i rettslære – programfag i studiespesialiserende

Rettslære 1: 140 årstimar : 140 årstimar Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande dugleikar er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han.

Rettslære: Kapittel 5. Arbeidsrett og likebehandling

Organet består av et direktorat, se § 18-1. Attest Skriftlig erklæring som bekrefter et tilsettingsforhold, og som minst skal inneholde navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger med bl

Add tags for «Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiet 2004-2015». Be the first.

Rettslære for regnskapsførere – jur3641.podbean.com

Rettslære for regnskapsførere Loading Downloads 38 Episodes Follow Share. Higher Education Studieenhetene 1 til 5 er publisert. JUR 3641, Studieenhet 1, del 1 – Selskapsrett. December 9, 2015. Innledning. Podcasten starter med innledning om selskapsretten, og …

Læreplan i rettslære – programfag i utdanningsprogram for

Side 1 Av 9 Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020. Lokalt arbeid med læreplaner. Skolemiljø

RETTSLÆRE – RETTSLRE opggave3 barnsansvar

RETTSLÆRE opggave 3 Erstatningstviten løses ut fra reglene i skadeserstaningsloven av 1967 § 1-1 om barns ansvar, fordi Jonas er umyndig, 4 å r gammel. Ettersom Jonas er umyndig kan foreldrene hans eventuelt holdes ansvarlig p å objektivt grunnlag.