KOSTRA Barnehager Bærum

KOSTRA Barnehager Bærum – SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

Barnehager | Bærum kommune

I Bærum har dekningsgraden for barn 1–2 år steget med 5,3 prosent til 86,6 prosent, og antall ansatte med barnehagelærerutdanning har steget med 8 prosent til 46,3 prosent fra 2014 til 2015. En nærmere analyse av KOSTRA og nøkkeltall for ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor barn og unge som ble behandlet i Hovedutvalg for barn og unge våren 2016.

Barnehage | Søk plass, sammenlign barnehager, opptak

Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge Lov om barnehager og oppfølging av kommunale handlingsplaner for barnehagevirksomheten. Bærum kommune har kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Kostra – SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

Barnehager: Struktur og ressursbruk – PDF – docplayer.me

3 Forord Dette er rapportering av analyser av KOSTRA data fra 2001 for barnehagene i kommunene som deltar i prosjektet Effektiviseringsnettverk storkommuner (ASSS). Deltakerne er Fredrikstad, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Nøkkeltall | Asker kommune

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016. Bærum, Skedsmo og Oppegård kommune har lavere enhetskostnader knyttet til grunnskole. Den største årsaken til dette er høyere gruppestørrelser, spesielt på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Andelen elever som får …

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum Lillehammer. Logg inn; Registrering; Søke. KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 9016

Nøkkeltall – Eiendom | Asker kommune

KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter.

[PDF]

Kostra

KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Barnehager Indikatorer Kommunebarometeret (4) Lillehammer KG13 Norge Halden KB-score •Bærum bruker mindre enn 85 % av de ressursene Lillehammer bruker, har mindre kvalifisert personell og større grupper. Allikevel er resultatene bedre.

Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2017

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra SSBs KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2018. I tillegg bygger faktaarket på Utdanningsdirektoratets åpne statistikkportal BASIL, som er hovedleverandør av data til SSB og KOSTRA.