Rasmusgarden Gnr. 23 bnr. 34 –

Sørbøen søre gnr. 23 bnr. 1- – aal-bygdebok.no

Sjå Trintrudrudningen, gnr. 57/3. Ola fekk skøyte på Sørbøen i 1805, og i 1808 kjøpte han Trettestølen. Han lånte pengar hjå major Leegaard i Porsgrunn.

Nestedokk Gnr. 23 bnr. 54 – Gol bygdearkiv / DigitaltMuseum

Rudi Gnr. 23 bnr. 92. 2 pictures Uthallen, Nedre Gnr. 1 bnr. 23. 2 pictures Olsgard Gnr. 34 bnr. 1. 1 picture Spildrejorde Gnr. 36 bnr. 8. 1 picture Sagabråten, Nedre Gnr. 33 bnr. 12. 1 picture View more. Add a comment or suggest edits. Leave a comment or send an inquiry. You are not logged

Rasmusgarden på Indre Steinnes, Gnr. 62. Bnr PDF

1 1 Rasmusgarden på Indre Steinnes, Gnr. 62. Bnr. 1. Notat om garden. Boniteten på store deler av garden, der det er flatast, vil ein finne djup god matjord. Før areala vart dyrka var det mykje stein av varierande storleik i overflata.

Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 – PDF – docplayer.me

7 1. Samandrag Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga gjennomførte 24. november og 1. desember 2009 ei arkeologisk registrering på Møkster del av gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 i …

Uthallen, Øvre Gnr. 1 bnr. 32 – Gol bygdearkiv

Uthallen, Nedre Gnr. 1 bnr. 23. 2 pictures Sagabråten, Nedre Gnr. 33 bnr. 12. 1 picture Solvang Gnr. 33 bnr. 30. 1 picture Olsgard Gnr. 34 bnr. 1. 1 picture View more. Add a comment or suggest edits. Leave a comment or send an inquiry. You are not logged in – Log in. You are not

Slåttearbeid med gråtass.Ferguson Reg nr.F-39754. Arne

Rasmusgarden Gnr. 23 bnr. 34. 1 picture Gruppe Frå v.Tomas Roe På traktoren Olav Roe. Til h.for Olav,Torste. 1 picture Traktor med høyrive

Områdeplan Straumsosen, område SE2, gnr 34 bnr

Brev til Fjell kommune 8 sep 2014 Omsynssone SE2 Nord 8 sep 2014 Brev vedrørande omsynssone SE1 26 jan 2015 Kart_revidert omsynssone SE1 26 jan 2015 Rapport 27 2014 Områdeplan Straumsosen, gnr 34 bnr 6 m.fl., Nordre Bildøy, Fjell kommune Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55

Langoddveien 39 – Gnr 41 Bnr 746 – regulert fellesareal (FA-5)

Jan 31, 2013 · This feature is not available right now. Please try again later.