Ingen vigsel i domstolene

Ingen vigsel i domstolene | Norges Domstoler

Kontakt kommunen om vigsel. Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i domstolene (tinghuset). Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trådte ikraft fra 1. januar 2018.

Vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene – Radio Nordkapp

Regjeringen foreslår å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

§ 1 – Delegasjon av vigselsmyndighet til saksbehandlere i

Delegasjon av vigselsmyndighet til saksbehandlere i domstolene 1. Vi viser til brev 16. februar 2007 fra Domstoladministrasjonen med vedlegg. I brevet reises det spørsmål om adgangen til å delegere vigselsmyndighet til saksbehandlere i domstolene.

Vigsel – Drangedal kommune

Tilbud om vigsel Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. Ekteskapsloven § 12 a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder.

Borgerlig vigsel – Hitra

Endringer i ekteskapsloven og lov om notarius publicus overfører vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunen gjennomfører vigsler for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Dato og tidspunkt for vigsel

Borgerlige vielser i Bergen – Bergen kommune

Stortinget vedtok i juni endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene.

Høringsnotat Vigselsrett for skipsførere på

Ved borgerlig vigsel har vigsleren ingen individuell reservasjonsrett slik som ved kirkelig eller humanistisk vigsel. Etter departementets vurdering bør det samme gjelde for skipsførere, siden borgerlig vigsel skal være åpent for alle.

Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til

Regjeringen foreslår å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

www.domstol.no – Norges domstoler – Norges Domstoler

www.domstol.no Information. Title of the website for www.domstol.no is Norges domstoler – Norges Domstoler. Beside site title it’s has description Nettsted med tjenester og informasjon om domstolene – for brukere og andre som vil vite mer..

Norge har ingen legitim domstol | Norgespartiet

Domstolene; Aktuelle saker; Norge har ingen legitim domstol men så viser det seg at den som utførte vigselen ikke hadde lov til å foreta vigsel, da er giftemålet ugyldig. «Interne forhold ved domstolene hører ikke inn under komiteens ansvarsområder, og komiteen finner således ikke grunnlag for å gå nærmere inn i saken.»

www.domstol.no – Norges domstoler – Norges Domstoler

Mata Tags; content-type: text/html; charset=utf-8: creation_date: sat, 15 nov 2008 12:42:00 gmt: datenumber: 20110126: datenumber2: 20110126: google-last-modified

Rättegång och mål – Sveriges Domstolar

För att avgöra om prövningstillstånd ska meddelas sätter sig en jurist vid domstolen in i ärendet och redovisar det muntligt för andra domare. Domarna gör sedan en bedömning av den överklagade domen och om det finns skäl att ge prövningsstillstånd. Det finns ingen blankett eller mall.

Rättsområden – segeradvokat.se

Du har rätt att själv välja vem Du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget. Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd, i form av ekonomisk ersättning för det brott man har utsatts för.

[PDF]

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.