Å ta seg friheter med ytringsfriheten -Universitetsavisa

Ytringsfriheten er viktigere enn følelsene dine | Resett

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor. På den hviler alle våre andre friheter, på den hvilker våre mest sentrale verdier. Retten til å ytre seg slik man ønsker ble popularisert og spredt over hele den vestlige verden under opplysningstiden.

Ytringsfrihet – Wikipedia

Ytringsfriheten hjelper den enkelte med å utvikle seg gjennom samtale og diskusjon. Demokratiprinsippet handler om at borgerne i et samfunn må ha åpenhet og kritikk rundt beslutningsprosesser for å opprettholde et fungerende demokrati. Tre aspekter nevnes spesielt av ytringsfrihetskommisjonen: informasjonsfrihet, offentlig meningsutveksling

Ytringsfrihet som en  ·

Grunn til å tro at det står dårlig til med ytringsfriheten

Det er alltid mest bekvemt ikke å ytre seg kritisk om noen ting og å holde seg inne med alle. Men jo mer ressurssterk man er, som individ eller samfunnsgruppe, jo større ansvar har man vel, i alle fall samfunnsmoralsk, for å ta på seg den byrden det er å utøve saklig …

Ytringsfriheten trenger et forsvar – Document

Da er det litt sent å reagere. Det er da også hensikten med de svevende formuleringene. Man vil ikke si i klartekst at det er ytringsfriheten man vil innskrenke. Men man ser nå opplegget avtegne seg: Menneskerettighetene skal brukes som forsvar for å innskrenke ytringsfriheten.

Ytringsfrihet og det hellige – den hellige ytringsfriheten

Feb 13, 2011 · Det blir stadig understreket og med rette. Men det kan ikke neglisjeres at islam vil kunne motivere individer, grupper, folkemengder, organisasjoner, ja, i verste fall stater som ser det som en religiøs plikt å ta livet av blasfemikere, konvertitter osv. osv. Hvorvidt dette er en mistolkning av islam, trenger man ikke å ta stilling til.

Ytringsfriheten, den ellevte landeplage – Human Rights Service

I siste nummer av Samtiden transfigurerer Solstad seg selv til mørkemann med essayet ”Om ytringsfriheten”. Og i kveld står Solstad på scenen på Litteraturhuset og prøver å ta livet av ytringsfriheten, som han mener likevel bare misbrukes.

YTRINGSFRIHETENS GRENSER OG BEGRUNNELSE perspektiver fra

Enhver som vil ytringsfriheten som sådan til livs, vil også avskaffe det liberale demokratiet, og det er et så marginalt standpunkt at vi ikke behøver å ta hensyn til det i det følgende. 1 Diskusjonen vil følgelig dreie seg om hvilke grenser ytringsfriheten skal ha.

Ytringer, friheter og religion | Vindheimbloggen

Vi må ikke havne i den grøfta som den oppskrytte forfatteren Dag Solstad med åpne øyne forsøker å føre oss ut i. Solstad har lenge vært et symbol for de autoritære tendensene i 68-generasjonen. Det er neppe noen tilfeldighet at hans angrep på ytringsfriheten kom samtidig som han forkynte sin fortsatte tro på de kommunistiske idealer.

frihet – Det Norske Akademis ordbok – naob.no

frihet – substantiv det å være fri borger (med fulle sosiale og politiske rettigheter), det å være nasjonalt fri, nasjonalt selvstendig, det ytringsfriheten må omfatte alle oppfatninger, ikke bare de anerkjente ta seg friheter. også spøkefullt

Diskusjon:Ytringsfrihet – Wikipedia

Etter å ha satt en {{tr}} for etpar dager siden sletter jeg en seting som gir seg ut for å hente sin grunn til å være i artikkel 30. Det gjør den ikke, setningen er rest av redigeringer gjort for over ett år siden, hvor det opprinnelige meningsinnholdet gikk tapt.

Pressefrihet ·

Aldrimer22juli.no | Quiz om demokrati og menneskerettigheter

Mange tror at ytringsfriheten betyr at vi som borgere og enkeltindivider har rett til å si absolutt hva vi vil om både staten og andre borgere – eller med andre ord at ytringsfriheten …