Detaljer om emnet VET331

Detaljer om emnet VET331 | Norges miljø- og

· Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk. · Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan de defineres. · Kjenne til kritiske punkter under produksjonen av laksefisk som har betydning for fiskens velferd.

Detaljer om emnet VET335 | Norges miljø- og

Kunne redegjøre for prinsippet om «de tre R’ene». Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk, hvordan man velger art, genmodifisert modell, metoder, anestesi, avlivingsmetode osv.

Hvordan legger jeg til eller redigerer detaljer i en

Når du oppretter en oppgave, vil du legge til detaljer som beskrivelsen, filinnleveringstyper og poengverdi i oppgaven. Hvis du oppretter en oppgave-shell, må du redigere oppgaven for å legge til oppgavedetaljene. Oppgaveinnstillinger passer på å alltid huske og vise innstillingene som ble opprettet eller redigert i forrige oppgave i emnet.

windows – filformat detaljer informer – hostemostel.com

Spørsmålet mitt er hvordan jeg forlender skallet for å vise informasjon om andre filformater som for øyeblikket ikke støttes eller støttes, men ikke alle detaljer blir vist. Mitt gjetning er at det må være en slags .dll-basert mekanisme, kanskje en slags COM-server, men jeg kan ikke finne inngangspunktet for dette emnet.

Emnet Real Time Sewer Technology Services

EmNet’s expertise in designing and building custom real time monitoring systems for long-term and permanent deployments is based on a multi-disciplinary effort. In order to achieve this, EmNet utilizes the latest technologies in wireless systems, battery power management, material sciences, and …

Flytte og arbejde i Europa – Beskæftigelse, Sociale

Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande. Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land.

2016 10 vaccinationstilslutning – ssi.dk

For detaljer i opgørelsen af vaccinationsdækningen for de enkelte vacciner henvises til ´datagrundlag´ under de enkelte vacciner. Siden november 2015 er der pligt til at indberette vaccinationer direkte til DDV, og dette gøres for langt de fleste af vaccinationerne.

Emne – Generell kjemi – KJ1000 – NTNU

Studenter som ikke følger et av de seks studieprogrammene med KJ1000 som et obligatorisk emne, kan søke om adgang til emnet. Slik søknad må godkjennes av Institutt for kjemi av hensyn til adgangsbegrensning i laboratoriekurset.