Bare Fjord1 har gitt anbud

Bare Fjord1 har gitt anbud – Veier24.no

Fjord1 har gitt et anbud på 1,046 milliarder kroner for å drive sambandene de to årene. Prisen gjelder en nettokontrakt. Det vil si at det rederiet som får kontrakten, blir ansvarlig for inntekter og utgifter. Trafikkinntektene tilfaller rederiet. Hyppige avganger. Anbudet kan virke høyt sett …

Får oppdrag i barnevernet for millioner – uten anbud

Minst ni kommuner har gitt firmaet Barnevernkompetanse AS oppdrag for titalls millioner kroner uten anbud.

Kystruta ut på anbud | Norsk Skipsfarts Forum

Apr 13, 2018 · Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, vil heller ikke gi noen kommentar til utsettelsen, men gjentar det han har sagt tidligere: – Vi er skuffet over at det ikke settes strengere krav til skipene som skal seile på verdens vakreste rute. Fjord1 har snart 16 el-ferger i drift og Norge leder an på miljøvennlige skip.

Andreas Økland on Twitter: «Bare litt sånn rolig

Dagens kunnskapsløse hysteri har gitt meg nær permanent hodepine. Europas dokumentert mest kostbare/ræva jernbanefirma, som nettopp har fått en vanvittig sum nye penger av regjeringen uten å få til noe som helst, taper et anbud.

Aurvoll og Furesund leder i Ulstein – Veier24.no

De to oppdragene inngår i andre byggetrinn i et kommunalt vegprosjekt. Anbudet fra Aurvoll og Furesund gjelder anlegg av 540 meter veg. Bare to entreprenører har gitt pris på denne jobben. Den andre er Mesta, som vil ha 18,70 mill. Det andre oppdraget gjelder …

Store jernbaneinvesteringer, men mye skal ut på anbud

Statlige bevilgninger for den nye nasjonale transportplanen er på 933 milliarder kroner. Jernbanen får 45 prosent av investeringene, men Jernbaneforbundet er kritiske til …

Fjord1-konsulentar ikkje på anbod – NRK Sogn og Fjordane

Konsulentene som hjalp Sogn og Fjordane fylkeskommune med å selge Fjord1, fikk 20,6 millioner kroner for jobben etter selv å ha gitt råd om ikke å legge den ut på anbud, skriver Bergens Tidende.

Mer togprivatisering kan gå på sikkerheten løs for

– Oppdelingen av jernbanesystemene har ført til flere ulykker på grunn av styringssystemer som ikke kommuniserer med hverandre, både i Storbritannia, Tyskland og Nederland, opplyser Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Olje- og energiforsikring | Aon Norway

Olje og energi Oljeeventyret i Nordsjøen har ikke bare gitt oss velstandsøkning og en gjeldfri nasjon. Det har også tilført norske bedrifter ekspertise og teknologi som nå utnyttes over hele verden.

Kartilegging av Potensialet for Batteridrift på Ferger i

 ·

Dette har ført til et økende behov for en mer grundig kartlegging av fergesambandene i Norge. ZERO har gjort en vurdering av sambandene som Statens Vegvesen har omtalt i sin Håndbok 157.

Bevar Hoveodden! Public Group | Facebook

Fasting har ved en i mine øyne, lite proffesjonelle håndtering av sitt styreverv i forbindelse med fantasi-prosjektet satt seg i en vanskelig posisjon. Han burde ha sagt fra seg sin styreplass når han på et eller annet tidspunkt ble overbevist om at han skulle levere anbud eller …

Tema: per sævik – Sunnmørsposten

Eit samla fylkesutval har godkjent salet av aksjar i Fjord1 AS til Per Sæviks Havilafjord AS.

Rengjøring – Få beste tilbud på håndverker | Økonomitips

Har man mulighet kan man vurdere å hyre rengjøringsbyrå. Nordmenn får stadig mer penger mellom hendene og en av tingene mange velger å bruke penger på er nettopp rengjøring. Rengjøring er tidkrevende, det er mange som syns det er kjedelig og det svelger opp mye av allerede begrenset fritid.

4.6/5(8)

Nyheter – svelgen.no

Gevinstane i lotteriet vårt er trukke, og vi takkar alle som har kjøpt lodd og alle som har gitt oss flotte gevinstar! Ein spesiell stor takk til Svelgen Pensjonistlag som har lete oss låne Keipenstova til å ha kafè!