Avinor fryktar store konsekvensar av streik ved flyplassane

Avinor fryktar store konsekvensar av streik ved flyplassane

Streik ved flyplassane vil få store konsekvensar for trafikken, åtvarar Avinor. Tysdag starta meklinga for flyteknikarane. Seinare i veka truar nok ein streik.

Avinor fryktar store konsekvensar av streik ved flyplassane

Streik ved flyplassane vil få store konsekvensar for trafikken, åtvarar Avinor. Tysdag starta meklinga for flyteknikarane. Seinare i veka truar nok ein streik. Flyteknikarane sette seg ned hos Riksmeklaren tysdag føremiddag for å prøve å finne fram til semje med NHO Luftfart i lønnsoppgjeret

Vurderer å leggje ned flyplassar – NRK Sogn og Fjordane

Regjeringa vurderer å legge ned flyplassar over heile landet. Norge har i dag 29 lokale kortbaneflyplassar som årleg har ein og ein halv million reisande.

Flystreiken kan knuse feriedraumen – NRK Sogn og Fjordane

Store konsekvensar. Men no er det streik på flyplassen i Bergen, og feriedraumen kan bli knust. så får det store konsekvensar når dei stengjer ein av dei største flyplassane i Norge.

Varslar enorme køar på flyplassane frå fredag

– Dette vil få betydelege konsekvensar for oss, innrømmer Jo Kobro, infosjef ved Oslo lufthamn Gardermoen til tv2.no. Heile 388 av rundt 750 tilsette vektarar hjå dei vert tatt ut i streik.

Transfer – Oslo Airport – Avinor

Below you will find all information about Domestic Transfer at Oslo Airport. All passengers* travelling with Norwegian, SAS or Widerøe, from international to domestic, should use Domestic Transfer. Passengers must pass through customs at gate D2 (yellow area) and then enter the domestic departure terminal.

Aviation – Avinor

Chinese airline Hainan Airlines is opening a direct route between the Chinese capital Beijing and Avinor Oslo airport in the spring of 2019, with three weekly departures.

Vigra ramma av streiken – smp.no/nyheter – Nyheter fra

Halvparten av vektarane ut i streik. – Folk må følgje med og halde seg orientert via flyselskapa, seier lufthamnsjefen.

Klassekampen.no | Det store opphøyrssalet i vest

No vil Fiskeridirektoratet flytte fleire av dei mest sentrale stillingane ved direktoratets kontor i byen til Bergen, og lokalsamfunnet fryktar at dette er fyrste steg i ein prosess som kan truge heile næringsklynga i …