Depresjon i svangerskapet og konsekvenser for barnets utvikling

Depresjon i svangerskapet og konsekvenser for barnets

Barn av kvinner som har vært deprimerte i svangerskapet og brukt antidepressiva i behandling. Barn av kvinner som har vært deprimerte i svangerskapet og ikke brukt antidepressiva i behandling. Mål. Vi har som mål å bidra til økt kunnskap om bruk av antidepressiva i svangerskapet kan påvirke barnas utvikling.

Gravid mor: Depresjon i svangerskapet

Depresjon i svangerskapet er ogs en viktig risikofaktor for. Parforholdet gir gravide depresjon – NRK Livsstil – Tips, rd og innsikt 18. Depresjon i svangerskapet og konsekvenser for barnets utvikling. Det er en myte at depresjon i svangerskapet ker risikoen for at …

Angst og depresjon hos mor under svangerskapet og barnets

Norsk tittel: Angst og depresjon hos mor og under svangerskapet og barnets atferd. Fars alder og barnets utvikling; Fars psykiske helse og barnets utvikling; Konsekvenser av keisersnitt og antibiotikabruk for utvikling av blant annet matallergi hos barn;

Norske eksperter: Depresjon hos mor påvirker barn – VG

 ·

Å bli mor og far er for de aller fleste en overveldende opplevelse. Men i gleden og ekstasen over et nyfødt barn kan det også dukke opp uro, nedstemthet og tristhet – spesielt hos mor.

[PDF]

Prosjekter i Mor- og barnundersøkelsen

depresjon hos mødre og fedre med epilepsi og hvilken betydning dette har for barnets utvikling. Studien vil også undersøke hvilken effekt mors bruk av anti-epileptika under svangerskapet har på barnets utvikling. Ved å få økt kunnskap om depresjon i svangerskapet samt effekten av epilepsi medisinering i svangerskapet på

Slik behandles depresjon i svangerskapet – klikk.no

Hun legger til at leger som behandler gravide for depresjon bør vurdere ikke-medikamentell behandling i tilfeller det er mulig. Lupattelli jobber med sikkerhet ved bruk av medisiner og antidepressiva i svangerskapet.

Psykhjelpen for de minste | Tidsskrift for Norsk

Det er veldokumentert at depresjon hos mor og far har en uheldig påvirkning på barnets utvikling og øker sannsynligheten for at barnet utvikler kognitive, atferdsmessige, emosjonelle og tilknytningsforstyrrelser (Martins & Gaffan, 2000; Tronick & Reck, 2009).

Alkohol tidlig i svangerskapet – Depresjon

kronisk etanolforgiftning av embryonale vev og mulig etterfølgende utvikling av barnets føtalalkoholssyndrom. Barn født med et slikt brudd har karakteristiske særskilte egenskaper, ligger bak utviklingen, ofte lider av problemer med hørsel, minne etc.

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid – PDF

13 Utvikling av det psykologiske svangerskapet hos mor og far Det er store individuelle forskjeller. Det kan skje gjennom hele svangerskapet og også etter fødsel og likevel gå bra, men det kan også være et faresignal dersom prosessen ikke kommer i gang.

10 prosent av gravide er deprimerte – Aftenposten

 ·

— Det er viktig å oppdage og behandle depresjon hos småbarnsmødre fordi depresjon hos mor under svangerskapet eller i barseltiden kan ha langvarige negative konsekvenser for barnets utvikling. Risikoen for uheldige effekter ved screening må balanseres opp mot risikoen for å overse en depresjon og de konsekvenser det kan ha for mor og

Når gravide tar medisiner mot depresjon, kan barnet få

 ·

Forklaringen er at både depresjonens natur og virkestoffene i antidepressiver kan medføre endringer i signalstoffer i barnets hjerne, og dermed også deres utvikling senere. Forskerne fant også at adferdsvansker som tilbaketrekning og depresjon var høyere hos …

Påvirkningen av stress på graviditet og konsekvensene for

Forberedelse for utseendet til babyen, løsningen av arbeidsproblemer, husholdningsarbeid, som går mot bakgrunnen av hormonelle stormer, kan provosere en fullverdig stressreaksjon. Bladet «Sammen med deg» fant ut hvordan stress påvirker svangerskapet, om det er verdt å bekymre seg om barnets helse, og hvordan du kan minimere denne effekten.

Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden

Det foreligger også økt risiko for f.eks preeklampsi og spontanabort. For barnet øker blant annet risiko for prematuritet og lav fødselsvekt. Alvorlig depresjon postpartum er også vist å kunne ha negativ innvirkning på mor–barnrelasjonen og barnets kognitive og sosioemosjonelle utvikling.

[PDF]

Prenatalt stress og barns utvikling – duo.uio.no

og metabolisme med økt risiko for hjerte-karlidelser, diabetes og høyt blodtrykk i voksen alder (Barker, 1998). I den senere tid har det blitt økt fokus på om mors emosjonelle tilstand, i form av stress, angst og depresjon, under svangerskapet kan ha betydning for barnets atferdsmessige og emosjonelle utvikling (O’Conner et al., 2002).

Bruk av antidepressiva i svangerskapet – Psykologisk

Svangerskapet er en sensitiv periode for fosterets utvikling, og ulike påvirkningsfaktorer i fostermiljøet kan få langsiktige konsekvenser for barnets senere fungering.