Avisa Nordland anker dom for ærekrenkelse

AN anker dom for ærekrenkelse – NRK Nordland – Lokale

Avisa Nordland anker dom for ærekrenkelse. Avisa Nordland anker dommen som pålegger avisen å betale 400.000 kroner i erstatning for ærekrenkelser mot kirurg Ratislav Kunda.

Kunda anker til Høyesterett – Avisa Nordland

Det var i 2010 at blant annet Avisa Nordland, som Rastislav saksøkte for ærekrenkelse, skrev at Kunda og en kollega hadde operert pasienter i strid med vedatte retningslinjer og funksjonsfordeling. – Denne saken handler om hvor mye vi kan kreve av undersøkelser fra media før de trykker alvorlige påstander om navngitte leger.

Avis dømt for ærekrenkelser – Nyheter – NRK

9. desember 2014 kl. 10:14 Avis dømt for ærekrenkelse. Høyesterett har dømt Avisa Nordland til å betale en kirurg 400.000 kroner i oppreisning etter å ha skrevet ærekrenkende utsagn om ham.

Avis anker kirurg-dom – Lov og rett – Dagens Medisin

Avisa Nordland ble dømt til å betale Ratislav Kunda en erstatning på 400.000 kroner. Nå anker AN dommen. – Det er en samlet vurdering som ligger til grunn for at vi velger å anke til lagmannsretten.

Avisa Nordland (@Avisa_Nordland) | Twitter

The latest Tweets from Avisa Nordland (@Avisa_Nordland). Vi gir deg nyheter fra Bodø, Salten og Nordland. Send tips, video eller bilder til [email protected] Tipstelefon: 75 50 50 50. Bodø

ærekrenkelse – Store norske leksikon

Ærekrenkelse er en handling som består i å krenke en annens æresfølelse, eller opptre på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit.

AN anker kirurgdom – Journalisten.no

AN anker kirurgdom. En stående dom fra tingretten ville begrenset pressens arbeidsrom, mener sjefredaktøren. Published mars 18. 2013 Updated mars 14. 2015. For en uke siden dømte Salten tingrett Avisa Nordland til å betale 400.000 kroner i oppreisning og 318.000 kroner i saksomkostninger til …

Frikjent i straffesak – politiet anker – Avisa Nordland

Dom i tingretten skal ankes til lagmannsretten, hvor anken ofte sendes tingretten før den går videre. Normalt er fristen to uker fra den dag dommen er avsagt, men påtalemyndigheten har en siste frist på 4 uker. Hvis den aktuelle tjenestemann ikke er til stede ved domsavsigelsen, løper fristen fra den dag dommen er kommer til hans kontor.

Lofotposten – Både Økokrim og Isqueen anker laksedom

 ·

Både Økokrim og Isqueen anker dommen fra Lofoten tingrett.

Nyheter – legeforeningen.no

– Avisa Nordland fremstilte saken riv ruskende galt og har gjennom sin dekning gitt inntrykk av at «her har det gått vilt for seg», sa Rastislav Kundas advokat, Synne Bjørvik Staalen, i …

SALTEN TINGRETT DOM i Salten tingrett, Dommer

2 DOM I. INNLEDNING Rastislav Kunda har i stevning av til Salten tingrett reist søksmål mot Avisa Nordland AS heretter benevnt AN. AN har innen tilsvarsfristen i tilsvar av tatt til motmæle. Hovedforhandling ble avholdt 14. t.om Bevisførselen fremgår av rettsboken for hovedforhandlingen.

Hjerneforsker tapte sak om ærekrenkelse – forskning.no

– Når et krav på oppreisningserstatning for ærekrenkelse i en artikkel er avgjort ved dom, kan det ikke fremmes på nytt på grunnlag av at en annen person har lest artikkelen, skriver dommer Katinka Mahieu i dommen. Eide må også dekke motpartens sakskostnader med 88 000 kroner.

Mediehuset Altaposten – facebook.com

(A+) Altamannen som ble dømt til sju måneders fengsel for ulovlig nedlasting av overgrepsmateriale, anker saken til lagmannsretten.

Anker er først i landet med denne nyvinningen. Potensial

Det skriver Avisa Nordland. Anker Bergli i Polarfisk har fått alt av tillatelser i orden. Nå gjør han seg klar for å bygge ut oppdrett av stør og produksjon av russisk kaviar i . Anker Bergli kan være i ferd med å realisere et mat-eventyr av de sjeldne i Bjærangsfjord i søndre Meløy.

Anker til Strasbourg – Journalisten.no

Avisa Nordland ble dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisning til kirurgen, samt 1,3 millioner kroner i sakskostnader. • Pressens faglige utvalg (PFU) frikjente Avisa Nordland i 2010 for å ha identifisert kirurgen med navn og bilde.