Årsberetning 2017

[PDF]

ÅRSBERETNING 2017 – s21.q4cdn.com

26 mio. i 3. kvartal/4. kvartal 2017, vedrørende en kunde i det offentlige kundesegment, havde en negativ påvirkning på omsætningen for 2017, men var ikke en del af ordrebe-holdningen i begyndelsen af 2017. Det vurderes, at implementeringen af IFRS 15 vil have en begrænset negativ påvirkning af omsætningsvæksten i 2018.

tme_a-rsberetning_2017_web

Please use our print function from the menu

[PDF]

Årsberetning 2017 – Endelig – datocms-assets.com

Folkefinans’ balansesum per 31. desember 2017 var på NOK 248 millioner mot NOK 295 millioner i 2016. Som følge av den store økningen i lønnsomhet i 2017, var egenkapitalprosenten på 68 % i 2017, sammenlignet med 52 % i 2016 (sum egenkapital/sum balanse).

Årsberetning 2017 | Dyrenes Beskyttelse

2017 blev året, hvor der for første gang blev produceret flere økoæg end buræg i Danmark. Et boom i udbredelsen af mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” samt lanceringen af to nye dyrevelfærdsmærker vidner om, at god dyrevelfærd for alvor er blevet et konkurrenceparameter i detailhandlen og fødevareindustrien.

[PDF]

Årsberetning 2017 – stpk.dk

Årsberetning 2017 . Side 4 af 32 . 1 Forord . Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning har også dette år haft fokus på tvangsbehandling og indgivelse af beroligende middel med magt, da ankenævnet ser flest sager inden for

[PDF]

Årsberetning 2017 – d31j74p4lpxrfp.cloudfront.net

I 2017 fortsatte vi også med at vaccinere hunde mod rabies. Det beskytter ikke blot hundene mod rabies, men også mod de mas-seaflivninger, som mennesker ofte griber til i et forsøg på at stoppe sygdomsspredning. Vi satte ind med hurtige indsatser for at be-skytte dyr, der blev ramt af naturkatastrofer som orkaner, oversvøm-melser og tørke.

Årsberetning 2017 – lovenholm.dk

Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på TDKK 8.942 og fondens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på TDKK 114.965. Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK 4,1 mio. af fondens værdipapirbeholdning. I 2016 …

[PDF]

Datatilsynets årsberetning 2017

spørgsler og klager) vedrørende private dataansvarlige (fra 1.083 i 2016 til 1511 i 2017). Hvad angår lignende sager vedrørende offentlige myndigheder, er der i 2017 registreret en stigning på 19 % i antallet af nye sager (fra 590 i 2016 til 702 i 2017). Nedenfor ses eksempler på klagesager, som Datatilsynet i 2017 traf afgørelse i.

Årsberetning 2017: Ledelsesberetning | COK – Center for

2017 har været præget af et fortsat presset marked og af nødvendige fortsatte investeringer i fremtidssikring af COK med udvikling af produktion og produkter. Dette har samlet presset omsætning, mens årets resultat er positivt påvirket at tidligere års samt dette års fortsatte tilpasninger af …

Saqqaa – Tilioq

suliniuteqarpoq inuit innarluutillit pisinnaatitaaffiisa soqutigisaasalu isumannaatsumik ilisimaneqarnissaat suliniutigalugu. Inatsisit taanna tunngavigalugu suliniut ingerlanneqassaaq.

Årsberetning 2017 | FAnet

Beretningsåret har været travlt i FA. Året har blandt andet været præget af trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse (VEU), et skærpet politisk fokus på arbejdsmiljø og rådgivning af medlemsvirksomhederne om blandt andet ny kompleks lovgivning som GDPR (persondataforordning) og IDD (forsikringsformidling).

Årsberetning 2017 by Bo-vest Bo-vest – Issuu

bo-vest | Årsberetning 2017 ANTAL BOLIGER 676 Som helt ny afdeling, der stod færdigopført i 2016 er der ikke de store driftsmæssige opgaver i Robinielunden.

[PDF]

Skatterådets årsberetning 2017 – skatteforvaltningen.dk

Skatterådet traf i 2017 afgørelse i 241 anmodninger om bindende svar. Af disse blev 81 % behandlet inden for målsætningen på 180 dage. Afslutning af sager inden for målsætningen på 180 dage er dermed forbedret fra 2017 til 2018. I 2017 blev 71,6 % af anmodningerne om bindende svar til Skatterådet afgjort indenfor 180 dage.

ÅRSBERETNING 2017 by DBU København – Issuu

4. ÅRSBERETNING 2017. DBU København. FORMANDENS BERETNING. Henrik Ravnild Formand. Faciliteterne stilles som bekendt til rådighed af kommunerne, og det er …