Psykisk Helse

Psykisk helse – helsenorge.no

Rådet for psykisk helse psykiskhelse.no . Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Rådet for psykisk helse – Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 29 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Ut AV Skammen · Det Finnes Muligheter · Livets Ørefiker · Støtt Vårt Arbeid · Trenger Du Hjelp

JobbAktiv | Psykisk helse i skolen

Men er det slik at det å undervise om psykisk helse fører med seg endringer? Ja, mener Bror Just Andersen som har skrevet sin doktoravhandling om effektene som oppnås gjennom slike tiltak. Her oppsummerer han forskningen, samt gir praktiske råd om hvordan man kan gå frem allerede nå, for å spre kunnskap om psykisk helse i skolen.

Psykisk helse – YouTube

Click to view on Bing2:57

Mar 12, 2014 · Dette er en opplysningsfilm for psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Laget av Motus Films.

Author: Motus Films

Rådet psykisk helse (@Rf_psykiskhelse) | Twitter

Rådet psykisk helse @Rf_psykiskhelse. Vi er en paraplyorganisasjon med 29 medlemsorganisasjoner som arbeider for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – helsenorge.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

Psykisk helse- og rusarbeid – Høgskulen på Vestlandet

Master i psykisk helse- og rusarbeid kvalifiserer også til opptak på p.hd. innan feltet. Om du er tilsett i ein kommune, kan arbeidsgjevaren din søke Fylkesmannen om tilskot til dekking av lønnsutgifter i samband med denne utdanninga.

Psykisk helse på jobb – Idébanken – idebanken.org

Psykisk helse Arbeid kan gi bedre psykisk helse Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge.

Psykisk helse – Snakk med en spesialist – SiO

SiO Psykisk helse tilbyr individuell behandling, gruppebehandling, og flere relevante kurs. Les mer om oss her.

Bladet Psykisk helse – Rådet for psykisk helse

Bli abonnent på bladet Psykisk helse, du får første utgave gratis. Ring 23 10 38 80 eller bestill abonnement nå. Bladet kan også kjøpes hos Narvesen og Buy and Read .

iapodden

Arbeid og psykisk helse En av fem sykmeldinger i Norge handler om psykiske lidelser. Å være i jobb er et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men er arbeid rett medisin for alle?