Ny topp for antallet ledige sjøfolk hos NAV i januar

Ny topp for antallet ledige sjøfolk hos NAV i januar – SYSLA

Det er uansett grunn til å tro at antallet ledige registrert hos NAV vil øke i perioden vi nå går inn. – Generelt er det gjerne slik at ledigheten øker i starten av året, særlig i januar, blant annet fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet.

Ledighetstall fra Nav januar 2017 – Ledige stillinger

Helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak. I januar var det registrert 88 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 000 sammenlignet med januar i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 3,2 prosent, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor. 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Ny jobb i 2018 – Gode sjanser for ny jobb i 2018 – DinSide

Ved utgangen av november var det registrert 64 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 13 900 sammenlignet med november i fjor. Andelen helt ledige har dermed gått ned fra 2,8 prosent til 2,3 prosent. Nav skriver videre at arbeidsledigheten har gått …

Færre arbeidsledige i juni – www.nav.no

I juni var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da vi hadde en topp på grunn av nedgangskonjunkturen. Nedgang i alle fylker. I løpet av første halvår har antall ledige gått ned i …

Ledige stillinger i januar – Nå søker mange etter ny jobb

Ifølge Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav, så også de en økning i antallet ledige stillinger gjennom hele 2016, særlig innen bygge- og anleggsyrker. I desember ble det utlyst 11 prosent flere stillinger enn i samme måned i 2015.

Maritim næring vil mangle 10 000 sjøfolk – Ledige stillinger

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Fagbrev mer etterspurt enn mastergrad Seks av ti bedrifter sier at de trenger personer med yrkesfaglig utdannelse.

Færre ledige sjøfolk og olje-bemanningsselskap ansetter

Til sjøs faller arbeidsledigheten, hvor det i januar i år var nesten 500 færre arbeidsledige sjøfolk enn det var for et år siden. De nye tallene fra Nav viser at det ved månedskiftet januar/februar var 873 helt eller delvis ledige sjøfolk registrert hos etaten.

NAV: Færre helt arbeidsløse i april – men flere er

Black Week: Topp 10-salg hos Milrab Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 400 i april, viser sesongjusterte tall fra Nav. Men samtidig blir det flere langtidsledige.

36.000 oljejobber er kuttet: Her er tallene som varsler ny

Selskaper som skal si opp mer enn ti ansatte plikter å varsle Nav, og i april kom en ny topp på antall varsler, med melding om over 4600 mulige oppsigelser. Det er det høyeste antallet i løpet av en måned etter at ledigheten begynte å øke.

Nå er antallet arbeidsledige ingeniører tilbake på samme

Arbeidsledigeheten blant ingeniør- og ikt-fag ligger nå på samme nivå som for tre år siden. 3500 færre er ledige nå, enn det var på topp i januar 2017.

Nedgang i arbeidsledigheten i januar – Innenriks

Antallet personer som er registrert som helt ledige, falt med 2.200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

NAV , ARBEIDSLEDIGHET – Nye Nav-tall: Ledigheten faller

Antallet registrerte helt ledige falt med 600 personer fra september til oktober, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå 2,2 prosent.

arbeidsledighet | Oljenytt

Til sjøs faller arbeidsledigheten, hvor det i januar i år var nesten 500 færre arbeidsledige sjøfolk enn det var for et år siden. De nye tallene fra Nav viser at det ved månedskiftet januar/februar var 873 helt eller delvis ledige sjøfolk registrert hos etaten. Ledighetstall fra NAV.

Ned 24 prosent på et år: Færre og færre er arbeidsledige

Fylkesdirektør i Nav Møre og Romsdal, Stein Veland, kan fortelle at arbeidsledigheten i fylket fortsetter å synke inn i 2018. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.