Røros kommune

Pulsen i fjellet – Røros kommune

Røros kommune er i areal den nest største i Sør-Trøndelag og består av tettstedene Røros, Brekken og Glåmos. Bergstaden Røros er et levende kulturminne.

Kommunestyret · Tilskudd, Priser Og Stipender · Frivillighet, Lag Og Foreninger · Kulturarv Og Museum

Postliste – Røros kommune

Postliste(offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse til kommunen. Du kan få informasjon om egne og andre offentlige saker

Røros – Wikipedia

On 1 January 1926, Røros was split into four municipalities: Røros landsogn (population: 701), Brekken (population: 1,098), Glåmos (population: 983), and the town of Røros (population: 2,284). During the 1960s, there were many municipal mergers across Norway due to the work of the Schei Committee .

County: Trøndelag

Røros kommune – Home | Facebook

Røros kommune November 23 at 3:53 AM · I mars signerte Røros kommune en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et mer demensvennlig samfunn.

RØROS KOMMUNE | Kontrollutvalg Fjell IKS

Forvaltningsrevisjon; Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune. Rapport forvaltningsrevisjon om saksbehandling av byggesaker. 04/18. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget. Utkast til årsmelding for 2017. 05/18. Vurdering av selskapskontroll i 2018. 06/18. Vurdering av revisors uavhengighet.

Røros kommune – Jobbmuligheter og ledige stillinger

Røros er en kommune i Sør-Trøndelag, grenser i nord til Tydal og Holtålen, i sørvest til Os i Østerdalen, i sør til Engerdal og i øst til Härjedalen i Sverige. Røros er en gammel bergstad. I Røros-regionen har det vært drift i over 40 koppergruver og i mer enn 200 kromgruver og -skjerp.

Røros kommune – Wikipedia

Røros (sørsamisk Plassje) er ein kommune i Trøndelag fylke som grensar i nord til kommunane Tydal og Holtålen, i sørvest til Os og Engerdal i Hedmark fylke og i aust til Härjedalen i Sverige. Røros er kjend for Røros Kobberverk og dei gamle trehusa sine. Kommunen har tre tettstader – Røros, Brekken og Glåmos.

Fylke: Trøndelag

Røros kommune – Gruppe – UT.no

Røros kommune består av tettstedet Røros, Brekken og Glåmos.Folketallet er pr. 31. desember 2014 5593 innbyggere. Kommunen grenser til Os kommune i sør og Holtålen kommune i nord. Kommunen har moderne industribedrifter, servicenæring , jordbruk og skogbruk.

Røros kommune – Destinasjon Røros – roros.no

Røros kommune Røros er regionssenteret med den unike og fredede Bergstaden, som i 1980 ble oppført på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Røros er et levende samfunn og midt i verdenskulturminnet finner vi et spennende kunsthåndverkmiljø, mange små butikker og flere verkstedsutsalg.

Røros – Wikipedia

I Røros kommune finner du to nasjonalparker, Femundsmarka nasjonalpark og Forollhogna nasjonalpark. Røros har en kulderekord på –50,4 °C, satt 13. januar 1914 , og er dermed et av de kaldeste stedene i …

Status: Kommune

Destinasjon Røros

Destinasjon Røros strekker seg fra Nord-Østerdalen i Hedmark til sør i Sør-Trøndelag og grenser også til Sverige og omfatter hele UNESCOs verdensarv Røros og Circumferensen. Historie og kultur I 1644 ble det funnet kobbermalm i Rørosfjella, da bare noen få og små fjellgårder fantes her.

Røros kommune | LinkedIn

 ·

Røros kommune er en stor og spennende organisasjon med i underkant av 600 ansatte. Vi har et bredt spekter av stillinger som er fordelt ut over 15 virksomhetsområder.