Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

Oppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene. Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet. Sett egne og andres ord på tre av hovedtemaene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima. Vis alle Skjul

Fattigdom og ulighed | DIIS

Fattigdom og ulighed står højt på den internationale udviklingsdagsorden, og mindskelsen af global ulighed er et af FN’s 17 verdensmål. Hvilken betydning har ulighed for et samfunds institutioner, for migrationsmønstre og for deltagelse og medborgerskab?

Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle

Studien viser at mål 10 om «å redusere ulikhet innen og mellom land» er en forutsetning for å oppnå mål 1 om «å få slutt på fattigdom i alle former og overalt». Å redusere ulikhet på en bærekraftig måte krever store overføringer av ressurser. Nature-artikkelen kommenterer dette på følgende måte:

Opphetet debatt om fattigdom, utenforskap og rus – Fremtiden

Opphetet debatt om fattigdom, utenforskap og rus Først fikk de høre om livet på gata blant rusmisbrukere, og deretter ble det heftig debatt om barnefattigdom, rus og …

Klima og miljø – Røros kommune

Her finner du informasjon om klima og miljø i Røros kommune. Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det skal bygges fem boliger gjennom dette prosjektet. 2014 – 2016. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Klima for fattigdom – Dagbladet

Om vi betaler gjelda over ti år, med fem prosent rente, samtidig som vi betaler for de løpende utslippene, vil regninga bli i størrelsesorden 90 milliarder kroner per år – mellom tre og fire

Verdens gang i FN-land : Fattigdom i Asia

 ·

Fattigdom kommer av: Krig og konflikt -> mange land i den fattige delen har vært preget av alvorlige konflikter og mangel på politisk stabilitet. Borgerkriger og væpnet strid om den politiske makten går hardt ut over sivilbefolkningen og gjør det vanskelig å få i gang en positiv utvikling.

Elevopgaver til klima og fattigdom | Geografi | DR

Fattigdom. Der er mange grunde til, at mennesker lever i fattigdom. Fattigdom kan for eksempel skyldes krig og klimaforandringer. Økonomi og politik.

Irma, verdens energisystemer og Norge – Energi og Klima

Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer. Våre støttespillere: Forhåpentligvis vil ekstremvær være med på å skape mer oppmerksomhet om de fakta som forskningen har fortalt oss om i flere tiår.

«Verdens beste» også til å redusere global fattigdom? – SSB

På miljøsiden måler indeksen landenes politikk med hensyn på det globale klima, artsmangfold og en bærekraftig fiskerinæring. Fattige nasjoner vil, som nevnt, bli sterkere rammet av klimaproblemene enn rike land, blant annet fordi de har svakere infrastrukturer.

Ulikhet på den globale dagsorden i 2014 – RORG-samarbeidet

I heftet «Fattig og rik i samme verden – Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, Fattigdom og ulikhet – fattig og rik i samme verden, i, kan jeg snakke om her, sier Eide. Årets Davos-tema er ulikhet. Det handler ikke bare om økonomi, men også om utdanning, likestilling, helse, klima. Davos fra A til Å: Pianobar, champagne,